เหรียญหลวงพ่อเล็ก วัดเขาวัง รุ่นแรก ปี 2495 มีจาร

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 1
ประเภท ทองแดง

เหรียญหลวงพ่อเล็ก วัดเขาวัง รุ่นแรก ปี 2495 มีจาร