เหรียญรุ่นแรก ลพ.เทพ วัดพระนอน (พระครูสมณกิจพิศาล) จ.เพชรบุรี ปี.2484

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 2
ประเภท ทองแดง

เหรียญรุ่นแรก ลพ.เทพ วัดพระนอน (พระครูสมณกิจพิศาล) จ.เพชรบุรี ปี.2484