เหรียญยกช่อฟ้าวัดคลองกร่ำ เนื้อเงินลงยา ปี 30

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ เหรียญพระพุทธชุด4
ประเภท เนื้อเงิน

เหรียญยกช่อฟ้าวัดคลองกร่ำ เนื้อเงินลงยา ปี 30