เหรียญพระครูแก้วอุปัชฌาย์ วัดปทุมยการาม เนื้อทองแดง ปี 2505

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 1
ประเภท ทองแดง

เหรียญพระครูแก้วอุปัชฌาย์ วัดปทุมยการาม เนื้อทองแดง ปี 2505