เหรียญพญาเต่าเรือน ลป.หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพระราชวังสนามจันทร์ เนื้อเงิน

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หลวงปู่หลิ๋ว
ประเภท เนื้อเงิน

เหรียญพญาเต่าเรือน ลป.หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่นพระราชวังสนามจันทร์ เนื้อเงิน