เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่น สนจ. เนื้อเงิน กล่องเดิม

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ หลวงปู่หลิ๋ว
ประเภท เนื้อเงิน

เหรียญพญาเต่าเรือน หลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง รุ่น สนจ. เนื้อเงิน กล่องเดิม