หลวงพ่อหอม วัดบางเตยกลาง ปทุมธานี รุ่นแรก (ปัจจุบันไม่มีกรอบทอง)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 2
ประเภท เหรียญ

หลวงพ่อหอม วัดบางเตยกลาง ปทุมธานี รุ่นแรก (ปัจจุบันไม่มีกรอบทอง)