หลวงพ่อปลื้ม วัดพร้าว รุ่นแรก ปี 2462

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 1
ประเภท พระเลี่ยมทอง

 หลวงพ่อปลื้ม วัดพร้าว รุ่นแรก ปี 2462