หลวงพ่อกลีบ วัดตริ่งชัน รุ่น 1 ปี 2479

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 2
ประเภท เหรียญ

หลวงพ่อกลีบ วัดตลิ่งชัน รุ่น 1 ปี 2479