เหรียญข้าวหลามตัดพระอาจารย์(ทอง) ด้านหลังหลวงพ่อขาว วัดลาดกระบัง ปี 2508(ย้อน) เนื้อเงิน

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ พระดีแท้ อนาคตไกล 3
ประเภท เนื้อเงิน

เหรียญข้าวหลามตัดพระอาจารย์(ทอง)

ด้านหลังหลวงพ่อขาว วัดลาดกระบัง ปี 2508 เนื้อเงิน