เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ รุ่นแรก ปี 2467 เนื้อขาปิ่นโต หายากสุด (พร้อมเช่า)

Model
ซื้อ
จำนวน?
แบรนด์ อมตะพระนิยม 2
ประเภท เนื้อขาปินโต

เหรียญพระศรีอาริย์ วัดไลย์ รุ่นแรก ปี 2467 เนื้อขาปิ่นโต หายากสุด