พระปิดตามหายันต์มหามงคลหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นสร้างบารมี เนื้อ ทองระฆัง

พระปิดตามหายันต์มหามงคลหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นสร้างบารมี เนื้อ ทองระฆัง